Skip to main content

Onze sponsoren

Wilt u ook sponsor worden van KV Nijnsel?
Stuur dan een mail naar sponsoringkvnijnsel@gmail.com

Vriendenclub

Beste vrienden van Korfbal Nijnsel,

Een aantal jaren geleden heeft KV Nijnsel, evenals bij veel andere sportverenigingen, een Vriendenclub opgericht. Loyale donateurs die, naast de sponsoren, met een jaarlijkse bijdrage de club een steuntje in de rug willen geven. De afgelopen jaren was er, mede door de coronaperikelen, (te) weinig aandacht voor deze club.

Nu alles echter weer op volle toeren draait willen we de Vriendenclub opnieuw onder de aandacht brengen. Het geld dat daardoor ter beschikking komt kunnen we goed gebruiken en wille we investeren in onze jeugdafdeling die steeds groeiende is. Onze vereniging kent een gezond ledenaantal maar groeien betekent ook meer kosten, uitgaven.

Wij doen daarom een beroep op mensen die onze korfbalvereniging een warm hart toedragen en jaarlijks minimaal 25 euro willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze jeugd waar we zuinig op zijn. De namen van onze Vrienden staan op een mooi nieuw bord dat inmiddels is gehangen op ons veld aan de ruimte waarin de materialen worden opgeslagen, goed zichtbaar voor alle bezoekers.

Wij zouden het fijn vinden als het aantal vrienden parallel gaat lopen met onze ledenaanwas.

Een aanmeldformulier kunt u vinden in bijlage en op onze website www.kvnijnsel.nl. Mocht u nog vragen hebben of geïnteresseerd zijn in sponsoring, dan kunt u altijd contact opnemen met Elke van der Vleuten (0623554933 ) of met Jan van Heesch ( 0612634768).

Namens bestuur en alle leden veel dank voor uw bijdrage, deze wordt zeer gewaardeerd!

Inschrijfformulier vriendenclub